نشست «شیوه تحقیق و تقریب در تفسیر و پژوهش‌های قرآنی» برگزار شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این نشست پروفسور نورالدین ابولحیه مفسر بزرگ قرآن از الجزایر و رؤسای برخی دانشکده‌ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) شرکت کرده و شیوه تفسیری ابولحیه را نقد و بررسی کردند.

نورالدین ابولحیه استاد شیعه‌شناس دانشگاه باتنه الجزایر در تفسیری که در دست تألیف دارد و تاکنون ۶ جلد آن را منتشر ساخته است، کتاب آسمانی قرآن کریم را به شیوه‌ای موضوعی و در قالب رمان بلند به تفسیر نشسته و نام مجموعه تفسیری خود را «سلسلة التنزیل و التأویل» نهاده است. این مجموعه در ۳۲ عنوان طراحی شده است و احتمال دارد تعداد مجلدات آن به ۴۰ جلد برسد.

در ابتدای این نشست ابولحیه شیوه تفسیری خود را تشریح کرد و سپس اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) و رایزن فرهنگی ایران در الجزایر، طی سخنانی به نقد و بررسی آن پرداخته و پرسش‌های خود را مطرح ساختند.

ابولحیه در سخنان خود شیوه پژوهشی خود در تفسیر قرآن را تبیین و تأکید کرد: در این مجموعه تلاش شده است بین ظاهر الفاظ قرآن و تفسیر و تأویل آن هماهنگی ایجاد شود و در این راه تفاسیر مختلف مفسران مذاهب اسلامی ارائه و به میزان اشتراک نظر و توافق بین آنها پرداخته شده است.

استاد دانشگاه الجزایر مجموعه «التنزیل و التأویل» را به دو قسم تقسیم کرد؛ بخش اول مقدمات که شامل ۱۲ عنوان کتاب و پژوهش است و طی آن مباحث کلی مربوط به شناخت قرآن و ویژگی‌های آن مطرح می‌شود.بخش دوم مفاهیم و پژوهش‌های موضوعی قرآن مجید که در آن به مفاهیم اساسی اعتقادی، اخلاقی، فقهی و اجتماعی مطرح شده در قرآن پرداخته شده و آیات واردشده درباره آن موضوع را در ارتباط با یکدیگر بررسی کرده است.

در پایان سخنان ابولحیه، رایزن فرهنگی ایران در الجزایر، اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) نظرات و نقدهای خویش در شیوه تفسیری پروفسور ابولحیه را مطرح ساخته و استاد پژوهشگر الجزایری تلاش کرد در مورد آن ابهام‌زدایی کند.

گفتنی است؛ طبق برنامه‌ریزی و هماهنگی بین رایزنی فرهنگی ایران در الجزایر و دانشگاه امام صادق (ع) جلسات علمی پژوهشی بررسی شیوه‌های تفسیری قرآن مجید به صورت منظم و در فواصل مشخص ادامه خواهد یافت.

نشست «شیوه تحقیق و تقریب در تفسیر و پژوهش‌های قرآنی» برگزار شد