تصاویر آثار تاریخی کشف‌شده از قاچاقچیان

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، بنابر اطلاعاتی که یگان حفاظت میراث فرهنگی منتشر کرده، از ۹۳۰ قلم شیء کشف و ضبط‌شده که شامل سفال، سکه‌های تاریخی، مفرغ و مجسمه است، ۸۱۰ قلم اصل و باقی آن‌ها بدل است.

یگان حفاظت میراث فرهنگی همچنین اعلام کرده که این آثار در دو مرحله عملیات با رصد اطلاعاتی افرادی که در زمینه قاچاق اموال تاریخی اقدام می‌کردند به‌دست آمده است. قاچاقچیان قصد داشتند این اموال را به خارج از کشور منتقل کنند.

سردار مهری، فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی همچنین گفته که در این عملیات، سه متهم دستگیر و به مقام قضایی تحویل داده شده‌اند و یک متهم هم متواری شده است.

تصاویر آثار تاریخی کشف‌شده از قاچاقچیان

این آثار مکشوفه براساس اطلاعاتی که یگان حفاظت میراث فرهنگی داده، شاملِ سکه‌هایی است که قدمت آن‌ها به دوران اشکانی، سلوکی و ایلامی نسبت داده شده و مفرغ‌هایی که قدمت آن‌ها تا سه‌هزار سال تخمین زده شده است. این آثار در حفاری‌های غیرمجاز از سیستان و بلوچستان، خوزستان و مکان‌های مختلف کشور به‌دست آمده که قاچاقی در حال خرید و فروش بودند.

تصاویر آثار تاریخی کشف‌شده از قاچاقچیان

در بین آثار ضبط‌شده مجسمه‌ای مشاهده می‌شود که به گفته فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، هنگام عملیات کشف، قاچاقچیان در حال ساخت بدل آن بودند. قاچاقچیان قصد داشتند این مجسمه را به مبلغ چهار میلیارد تومان بفروشند.

تصاویر آثار تاریخی کشف‌شده از قاچاقچیان

یگان حفاظت میراث فرهنگی گفته که این آثار را به گنجینه میراث فرهنگی تحویل می‌دهد.

تصاویر آثار تاریخی کشف‌شده از قاچاقچیان

تصاویر آثار تاریخی کشف‌شده از قاچاقچیان

تصاویر آثار تاریخی کشف‌شده از قاچاقچیان

تصاویر آثار تاریخی کشف‌شده از قاچاقچیان

تصاویر آثار تاریخی کشف‌شده از قاچاقچیان

تصاویر آثار تاریخی کشف‌شده از قاچاقچیان

تصاویر آثار تاریخی کشف‌شده از قاچاقچیان

تصاویر آثار تاریخی کشف‌شده از قاچاقچیان

تصاویر آثار تاریخی کشف‌شده از قاچاقچیان

تصاویر آثار تاریخی کشف‌شده از قاچاقچیان

تصاویر آثار تاریخی کشف‌شده از قاچاقچیان

تصاویر آثار تاریخی کشف‌شده از قاچاقچیان