تبدیل وضعیت ۱۲ تا ۱۵ هزار نیروی شرکتی با تصویب بودجه سال آینده

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان نظام پرستاری، محمد میرزابیگی در چهاردهمین اجلاس شورای عالی این سازمان افزود: اعتبار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در کمیسیون تلفیق تصویب شده و در صورت تصویب نهایی در صحن مجلس، این تعداد نیرو استخدام می شوند که علاوه بر امنیت شغلی برای آنان با آزاد شدن منابع بیمارستان ها، تاخیر پرداخت معوقات نیز کم می شود.

وی گفت: بر اساس نظرسنجی انجام شده از جامعه پرستاری در سال گذشته، اجرای قانون تعرفه گذاری مهمترین مطالبه پرستاران بوده است. حالا این خواسته مهم پرستاران با حمایت مقام معظم رهبری و پیگیری های سازمان نظام پرستاری به سرانجام رسیده است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: اکنون وارد فرآیند اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری شده ایم. به همین منظور دو کارگروه تخصصی برای اجرای این قانون تشکیل می شود که شامل کارگروه مدیریت اجرای قانون تعرفه گذاری و کارگروه بازتوزیع منابع آن است و همکاران و کارشناسان خبره و با تجربه ای در این کارگروه ها فعال می شوند.

وی گفت: اجرای قانون تعرفه گذاری چهار محور دارد که شامل تعریف ضریب k و ارزش نسبی خدمات، فرآیند ثبت خدمات در صورتحساب بیمار، بیمارستان، بیمه و سرانه، منبع یابی و بازتوزیع منابع است.

اختصاص ۶۲۰۰ میلیارد تومان برای تعرفه گذاری پرستاران

میرزابیگی افزود: مجلس ۶۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سه ماه پایانی امسال (۱۲۰۰ میلیارد تومان) و سال آینده (پنج هزار میلیارد تومان) تصویب کرده است. این اعتباری است که قبلا وجود نداشته است و با استفاده از آن به طور میانگین سه میلیون تومان به کارانه ماهانه پرستاران اضافه می شود.

وی گفت: با اجرای قانون تعرفه گذای خدمات پرستاری، مهر پرستاران اعتبار پیدا می کند و پرستاران یکی از مشاغل و حرف پروانه دار نظام سلامت شده است و این تحول بزرگی برای ارتقای جایگاه جامعه پرستاری در کشور است.

 میرزابیگی افزود: اختصاص ۶۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون تعرفه گذاری، همین میزان اعتبار از منابع بیمارستانها آزاد می شود و با این اقدام، تاخیر در پرداخت معوقات بیمارستانها نیز کم می شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: یکی دیگر از خواسته های جامعه پرستاری اجرای فوق العاده خاص است. این موضوع نیز در حال پیگیری است و مخالفی ندارد اما درباره شیوه اجرای آن رایزنی ها و بررسی ها ادامه دارد.

وی اضافه کرد: موضوع دیگری که در دست پیگیری است، استانداردسازی نسبت پرستار به تخت بیمارستانی و جمعیت است. اکنون این نسبت حدود ۸ دهم تا ۹ دهم پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی است، این نسبت بسیار کم است اما یک دفعه نمی توانیم به سمت ایده آل برویم و باید به صورت گام به گام هر سال مقداری این نسبت را ارتقا دهیم.

میرزابیگی گفت: برای افزایش نسبت پرستار به تخت یا جمعیت در کشور باید ظرفیت پذیرش دانشجو اصلاح شود اما نمی شود یک دفعه ظرفیت تربیت پرستار را افزایش داده بلکه باید با توجه به شرایط بازار کار و استخدام ها به عدد مناسبی برای ظرفیت دانشگاه ها در رشته پرستاری رسید.

وی ادامه داد: با همکاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت و موافقت وزیر روند انتقال اختیار صدور گواهی صلاحیت حرفه ای به سازمان نظام پرستاری در حال پیگیری است.

 ساماندهی دوره های کمک پرستاری

رئیس کل سازمان نظام پرستاری درباره برگزاری کلاس ها و دوره های کمک پرستاری گفت: در این زمینه آشفته بازاری حاکم است. متاسفانه عده ای در این حوزه سوء استفاده هایی کرده اند که با توافق سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری این مسئله ساماندهی می شود.

وی گفت: در این راستا فعلا برای مدتی برگزاری دوره های کمک پرستاری متوقف می شود و بعد با ساماندهی و طراحی جدید به شکلی بتواند پاسخگوی استاندارد و حساسیت های نظام سلامت باشد، ساماندهی می شود.

https://boldder.ir/27/01/2022/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%db%b1%db%b2-%d8%aa%d8%a7-%db%b1%db%b5-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7/