بزرگترین تهدید حقوق بشر از دورویی، سیاسی شدن و استانداردهای دوگانه می‌آید

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی با انتشار توئیتی در واکنش به خبر کشف قبر ۹۳ کودک بومی دیگر در کانادا افزود: در زیر خاکی که ما روی آن قدم می‌گذاریم، پیکرهای افرادی قرار دارد که جان گرانبهای خود را در جریان یک جنگ تحمیلی که پول و سلاح آن از سوی غرب تأمین می‌شد، قربانی کردند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در ادامه توئیت خود می افزاید: اما در کانادا، وقتی زمین را حفر می‌کنید، بقایای کودکان بی‌گناه بومی را کشف می کنید! بزرگترین تهدید حقوق بشر از دورویی، سیاسی شدن و استانداردهای دوگانه می آید.
 

بزرگترین تهدید حقوق بشر از دورویی، سیاسی شدن و استانداردهای دوگانه می‌آید

https://boldder.ir/27/01/2022/%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c%d8%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7/