جلد نخست دانشنامه قرآنی «محیط زیست طبیعی» منتشر شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دانشنامه قرآنی محیط زیست طبیعی» به کوشش علی خراسانی، محمد اکبری کارمزدی و علی مدبر و جمعی از محققان پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

در معرفی این کتاب عنوان شده است: محیط زیست طبیعی از مواهب الهی است که حفظ هارمونی و چرخه هماهنگ و هدفمند آن وظیفه انسان است. زمینه بهره‌مندی همه موجودات زنده، به ویژه انسان از طبیعت سالم، با حفظ محیط زیست طبیعی فراهم می‌آید. در این میان آشنایی دین مداران با آموزه‌های وحیانی درباره مفاهیم و موضوعات مرتبط با محیط زیست، اهمیتی ویژه دارد و می‌تواند در پاسداری از آن نقشی بی‌بدیل داشته باشد.

دانشنامه قرآنی محیط زیست طبیعی، مجموعه‌ای از مقالات برگرفته از دایره‌المعارف قرآن کریم است که اکثر قریب به اتفاق آنها به تبیین پدیده‌ها و اجزای محیط زیست طبیعی می‌پردازند. جلد اول این دانشنامه با مدخل آب شروع و به مدخل سنگریزه ختم می‌شود.

کتاب «دانشنامه قرآنی محیط زیست طبیعی» در ۵۲۸ صفحه از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وارد بازار نشر شده است.

جلد نخست دانشنامه قرآنی «محیط زیست طبیعی» منتشر شد