منابع اعتباری نگهداری کودکان کار و خیابان نیازمند افزایش است

خبرگزاری ایرنا :

محمود علیگو روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: رسیدگی به امور کودکان خیابانی نیازمند منابع جدی است تا مداخله‌های لازم برای آنها انجام گیرد.

وی اضافه کرد: اکنون ۳۱ مرکز نگهداری کودکان کار و خیابان در کشور وجود دارد که سه مرکز آن در تهران است اما این تعداد کافی نیست و همواره ظرفیت این مراکز تکمیل است.

چالش نگهداری برخی کودکان کار تا سن ۱۸ سالگی در مراکز

سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه به چالش نگهداری برخی کودکان کار تا سن ۱۸ سالگی در مراکز اشاره کرد و گفت: ظرفیت مراکز نگهداری کودکان کار و خیابان بین ۳۵ تا ۵۵ نفر متغیر است.

علیگو با بیان اینکه کودکان کار و خیابان حداقل ۲ ماه در مراکز نگهداری می‌شوند، افزود: کودکانی که از کشورهای دیگر هستند و نمی‌توانیم آنها را رد مرز کنیم، تا سن ۱۸ سالگی در این اماکن نگهداری می‌شوند.

وی اظهارداشت: مراکزی مانند مراکز نگهداری کودکان کار و خیابان که حالت ورود و خروج مستمر دارند، نقاط ضعفی به آنها مترتب است و با دیگر مراکز نگهداری کودکان بهزیستی که حالت شبه خانواده دارند و مستقر هستند و جریان رفت و آمد زیاد نیست، تفاوت زیادی دارند.

سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در مراکز نگهداری کودکان بهزیستی موسوم به مراکز شبه خانواده، کودکان با برنامه‌های تربیتی و دوستی‌های عمیق روبرو هستند اما در مراکز میان مدت این اتفاق سخت‌تر می‌افتد.

به گزارش ایرنا،  براساس آمار وزارت کار در سال ۱۳۹۶، ۵۰۰ هزار کودک کار در سطح کشور وجود دارد که به سه دسته کودکان کار کارگاهی، کودکان‌کار در خیابان و کودکان زباله‌گرد تقسیم می‌شوند. ۱۳ دستگاه مسئول کودکان کار و خیابان  هستند. در سال ۱۳۹۹،  ۷۰۰ کودک کار و خیابان در شهر تهران شناسایی شد که ۸۰ درصد اتباع بیگانه بودند.

منابع اعتباری نگهداری کودکان کار و خیابان نیازمند افزایش است