بررسی مخاطره زمین‌لغزش در آزادراه قزوین-رشت در دستور کار سازمان زمین‌شناسی

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، مسلم امانی ضمن اشاره به نقش زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در تولید و حفظ ثروت درباره مهم‌ترین فعالیت‌های این اداره‌کل طی سال جاری افزود: شناسایی و پی‌جویی اکتشاف مواد معدنی پلاسرهای ساحلی محدوده سواحل گیلان (چاف تا چمخاله با پیشرفت ۱۰۰ درصد)، تهیه نقشه زمین‌شناسی کاربردی یک‌بیست‌وپنج‌هزام پیرکوه از برگه یکصدهزار جواهرده بر پایه اکتشاف معدنی و مخاطرات زمین‌شناختی (اشکورات با پیشرفت ۱۰۰ درصد)، تهیه نقشه یک‌پنجاه‌هزارم لسکوکلایه با هدف تولید اطلاعات ژئوشیمی رسوبی و آلاینده‌های زیست‌محیطی برپایه مطالعات زمین‌شناسی دریایی (سواحل گیلان با پیشرفت ۱۰۰ درصد) از اقدامات انجام شده در این مرکز است.

وی پایش اکتشاف مواد معدنی با هدف شناسایی کانی‌های غیرفلزی جنوب گیلان را از دیگر اقدامات در این استان نام برد و گفت: این مطالعات در بخش رودبار، لوشان و عمارلو با پیشرفت ۱۰۰ درصد همراه بوده است، ضمن آنکه در زمینه شناسایی رخداد زمین‌لغزش محور آزادراه قزوین-رشت (محدوده گیلان با پیشرفت ۸۰ درصد)، اجرا و نظارت بر فعالیت‌های پتانسیل‌یابی ژئوتوریسم و ژئوپارک در کشور (شاخص استان گیلان با پیشرفت ۹۳ درصد) و تهیه نقشه یک‌پنجاه‌هزارم ژئوموفورلوژی ساحلی بندر انزلی (محدوده تالاب بندرانزلی با پیشرفت ۸۰ درصد) اقدام شده است.

امانی از تهیه گزارش نهایی مطالعات رسوب‌شناسی مانداب‌های  استان گیلان خبر داد و یادآور شد: این مطالعات در تالاب گمشده بندر انزلی، سقالکسار رشت و سیاه‌گیشم صومعه‌سرا اجرایی شده است.

به نقل از روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، سرپرست زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی گیلان خاطرنشان کرد: تهیه اطلس کانی‌ها و فلزات صنعتی استان گیلان بر پایه داده‌های اکتشافی، تهیه نقشه زمین‌شناسی کاربردی لوشان، تهیه نقشه اکتشافی مواد معدنی لوشان، تهیه نقشه زمین‌شناسی زیست‌محیطی سنگر، تهیه نقشه ژئوشیمی رسوبی و آلاینده‌های زیست‌محیطی ساحلی رضوانشهر و مدیریت بحران-پایش مخاطرات طبیعی همسو با سیاست‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از دیگر فعالیت‌های این اداره‌کل در سال جاری است.

وی اظهار کرد: ما در کارگروه‌ها و ستادهای مهم استانی از جمله ستاد احیای تالاب بندرانزلی، کارگروه زیست‌محیطی (مدیریت پسماند و رودخانه‌های گوهررود و زرجوب شهر رشت)، کارگروه آمایش سرزمین و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان عضو نیستیم، اما بنا به وظایف حاکمیتی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به نمایندگی از آن در مراکز استانی به صورت پروژه‌های ملی، ضمن فراهم کردن زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم به رشد فعالیت‌های دانش محور و توسعه پایدار کشور از طریق شناسایی محیط‌های زمین‌شناسی، شناخت منابع و کشف ذخایر مواد معدنی، شناسایی فرآیندهای پدیدآورنده و کنترل‌کننده مخاطرات زمین‌شناختی (هشدارها) و رفتارسنجی آنها و گسترش پایگاه داده‌های علوم‌زمین اهتمام ویژه‌ای داریم.

بررسی مخاطره زمین‌لغزش در آزادراه قزوین-رشت در دستور کار سازمان زمین‌شناسی