بومی سازی دستگاه تصویربرداری گرفتگی عروق در کشور

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان _ امیر اسدالهی گفت: سیستم تصویر برداری اسپکلی، گرفتگی رگ‌ها را در حین عمل جراحی به پزشک گزارش می‌دهد، بررسی خون رسانی به شبکیه چشم انسان و بهبود زخم و سوختگی از دیگر کاربرد‌های سیستم تصویر برداری اسپکلی است.

این سیستم تصویربرداری از بدن، به صورت کامل بومی سازی شده است و نسبت به نمونه خارجی قیمت بسیار پایین تری دارد. این دستگاه به دلیل هزینه بالا از کشور‌های دیگر وارد نمی‌شد و پزشک محل درد بیمار را شکاف می‌داد.

بومی سازی دستگاه تصویربرداری گرفتگی عروق در کشور