شایسته نیست تغییرات سیاسی در انتخاب ریاست جهاد دانشگاهی نقش داشته باشد

خبرگزاری ایسنا

دکتر محمد رضا پورعابدی در پاسخ به خبرنگار ایسنا در مورد شایعه انتخاب رئیس جدید برای جهاد دانشگاهی گفت: انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی دارای فرآیندی است که در اساسنامه جهاد دانشگاهی که به‌ تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی  رسیده است. طبق  اساسنامه، هیات امنای جهاد دانشگاهی کاندیدای جدید برای ریاست این نهاد را انتخاب کرده و آن را به شورایعالی انقلاب فرهنگی معرفی می نمایند. شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز پس از بررسی برنامه‌های کاندیدای پیشنهادی برای اداره جهاد دانشگاهی، به صلاحیت وی رای داده و در صورت رای مثبت شورایعالی انقلاب فرهنگی، حکم رئیس جدید دانشگاهی توسط رئیس محترم جمهور ورئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر می‌شود.

وی ادامه داد: هیات امنای محترم جهاد دانشگاهی برای جلوگیری از هرگونه خلل و کند شدن حرکت پرشتاب جهاد دانشگاهی در خدمت‌رسانی به برنامه های پیشرفت کشور، برای تعیین رئیس جدید برای این نهاد فرآیندی را تصویب کرده است تا بتواند بهترین و توانمندترین فرد را برای ریاست جهاد دانشگاهی به شورایعالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد نماید.

دکتر پورعابدی درباره برخی از جزئیات این فرآیند اظهار کرد: طبق این فرآیند باید کمیته‌ای ۳ نفره از اعضای هیات امناء برای معرفی گزینه‌های پیشنهادی تشکیل شود . بر اساس مصوبه هیات امناء، کمیته مذکور موظف است تا ۳ نفر  از اعضاء هیات علمی جهاددانشگاهی را با ۱۰ سال سابقه کار در جهاد دانشگاهی با نظر خواهی از مدیران ادوار جهاددانشگاهی به هیات امناء معرفی نماید. در صورتی که هیات امنا برای انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی از میان کاندیدهای پیشنهادی به جمع‌بندی نهایی نرسد، می‌تواند بر اساس صلاحدید خود حداکثر ۳ نفر دیگر را به عنوان کاندیدا معرفی کند. 

شایسته نیست تغییرات سیاسی در انتخاب ریاست جهاد دانشگاهی نقش داشته باشد