اتوماسیون یک سوم مشاغل اروپا را از بین می برد/ بمب ساعتی جمعیت سالخورده

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از زد دی نت، با توجه به اینکه شرکت های تجاری برای افزایش بهره وری و پر کردن شکاف های مهارتی ایجاد شده به علت افزایش متوسط سن مردم، به دنبال استفاده از فناوری هایی همچون اتوماسیون و ربات ها هستند، انتظار می رود تا یک سوم مشاغل موجود در اروپا طی دو دهه آینده از بین بروند.

ممکن است تا سال 2040 بیش از 12 میلیون شغل در سراسر اروپا به دلیل همه گیرشدن اتوماسیون از بین برود. این خطر در درجه اول متوجه کارگران  صنایعی مانند خرده فروشی، خدمات غذایی و اوقات فراغت است. در این گزارش تصریح شده که مشاغل مبتنی بر مهارت متوسط بیشتر در معرض خطر اتوماسیون هستند. این شغل ها 38 درصد از نیروی کار در آلمان، 34 درصد از نیروی کار در فرانسه و 31 درصد از نیروی کار در بریتانیا را تشکیل می دهند.

بر اساس بررسی های موسسه فارستر در مجموع، 49 میلیون شغل در پنج کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و بریتانیا به طور بالقوه قابلیت خودکار شدن دارند و این پدیده مشاغل سطح پایین و ساده و نیز مشاغل پاره وقت کم دستمزد که کارگران آنها قدرت چانه زنی کمی دارند را به خطر می اندازد.

مدیران کسب‌وکارها همچنین فناوری اتوماسیون را وسیله‌ای برای پر کردن شکاف‌های ایجاد شده شغلی توسط جمعیت سالخورده اروپا می‌دانند که فارستر آن را «بمب ساعتی جمعیتی» توصیف می‌کند. بر اساس بررسی های فارستر تا سال 2050، اروپا 30 میلیون نفر کمتر از سال 2020 جمعیت در سن کار خواهد داشت.


اتوماسیون یک سوم مشاغل اروپا را از بین می برد/ بمب ساعتی جمعیت سالخورده