تلفیق هفته آینده درباره ارز ترجیحی تصمیم گیری می‌کند

خبرگزاری ایسنا

غلامعلی کوهساری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: کمیسیون تلفیق هفته آینده درباره موضوع حذف ارز ترجیحی و تبصره ۱ بودجه ۱۴۰۱ تصمیم گیری می کند تا بتواند وارد بخش هزینه ای بودجه شود.

تلفیق هفته آینده درباره ارز ترجیحی تصمیم گیری می‌کند