امیرعبداللهیان: به سیاستمداران و حاکمان آمریکا نمی‌توان اعتماد کرد

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

«تاریخ، تجربه و رفتارشناسی آمریکا نشان داده است که به سیاستمداران و حاکمان آمریکا نمی توان اعتماد کرد. برای ما ملاک هرگونه قضاوتی، مشاهده رفتار عملی آمریکا خواهد بود. در موضوع لغو تحریم ها نیز باید منافع کامل ایران محقق شود و بر روی زمین اتفاق ملموسی رخ دهد.»

امیرعبداللهیان: به سیاستمداران و حاکمان آمریکا نمی‌توان اعتماد کرد