خسارت‌های غیرقابل جبرانی در دوران زنگنه به کشور وارد شده است

خبرگزاری ایرنا :

احسان ارکانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: تحقیق و تفحص از وزارت نفت در دوره مدیریت هشت ساله زنگنه براین وزارتخانه به دلیل خسارتهای غیرقابل جبرانی است که در آن دوره بر کشور وارد شده است.
وی افزود: مدیریت زنگنه بر این وزارتخانه مهم و کلیدی، کاستی های زیادی داشته است چرا که با اهمال و کوتاهی در انجام وظایف خسارات فراوان مالی و پولی به نظام اقتصادی کشور وارد شده است
وی گفت: مجلس هر چه سریعتر اجرای این تحقیق و تفحص را در دستور کار خود قرار خواهد داد و تا مشخص شدن نتیجه، نمایندگان از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد تا حقوق عامه مردم احیا شود

https://dailybulletin.ir/04/01/2022/%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%da%af/