سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا منصوب شد

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – شیراوژن، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت است و پیش از انتصاب به عنوان معاون وزیر بهداشت به عنوان مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها فعالیت می‌کرد.

https://boldder.ir/29/01/2022/%d8%b3%d8%ae%d9%86%da%af%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d8%b4/