برخورد قطار با وانت در ورامین یک فوتی و ۶ مصدوم برجای گذاشت

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – خالدی گفت: این حادثه در محل راهبر قطار در تقاطع دهستان باغ خواص اتفاق افتاده است.

بنابر گزارش‌های اولیه سرنشینان وانت اتباع افغانستانی بودند و قطار باری بوده است.

https://boldder.ir/29/01/2022/%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%db%8c%da%a9-%d9%81%d9%88%d8%aa%db%8c-%d9%88/