ﻧﻘﺶ ورزش در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – جدید‌ترین مطالعات دانشمندان نشان می‌دهد ورزش نه تنها باعث می‌شود جوان‌تر به نظر برسید، بلکه در سطح اپی ژنتیکی نیز تاثیرگذار است.

مزایای ورزش مانند افزایش قدرت استخوان‌ها و عضلات، بهبود تحرک و استقامت و کاهش خطر بیماری قلبی، دیابت و فشار خون بالا ثابت است.

علم پشت این موضوع به یک فرآیند بیولوژیکی به نام متیلاسیون DNA وابسته است. محققان متیلاسیون را به عنوان فرآیندی توصیف می‌کنند که در آن دسته‌هایی از اتم‌ها، به نام گروه‌های متیل، خود را به خارج از ژن‌ها می‌چسبانند و احتمال روشن شدن ژن‌ها را کم و بیش افزایش می‌دهند و پروتئین‌های خاصی تولید می‌کنند.

با افزایش سن بدن، متیلاسیون DNA یا حتی هایپرمتیلاسیون در مکان‌های پروموتر روی ژن‌های ماهیچه افزایش می‌یابد.

«کوین موراک»، سرپرست تیم تحقیق، گفت تغییرات متیلاسیون DNA در طول عمر به شکلی سیستماتیک اتفاق می‌افتد، تا جایی که می‌توانید DNA یک فرد را از یک نمونه بافتی مشخص نگاه کنید و با دقت مناسب سن واقعی آن‌ها را پیش‌بینی کنید.

منبع: ساینس دیلی

ﻧﻘﺶ ورزش در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی