پرداخت هزینه‌های ناباروری زوجین تحت پوشش تامین اجتماعی از ابتدای ١۴٠٠

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – ناصحی گفت: هزینه های درمان ناباروری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هم مانند زوجین تحت پوشش بیمه سلامت از ابتدای سال تحت پوشش بیمه قرار گرفت.

پیش از این تامین اجتماعی اعلام کرده بود که هزینه‌های درمان ناباروری برای زوجین نابارور از شهریور ماه تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

بنابر مصوبه هیات وزیران بودجه‌های درمان ناباروری در بیمه سلامت تجمیع شده است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت ۴.۵ میلیون زوج نابارور در کشور داریم که با درمان ١٠ درصد آنها ۴۵٠ میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده خواهند شد.

پرداخت هزینه‌های ناباروری زوجین تحت پوشش تامین اجتماعی از ابتدای ١۴٠٠