۶ تا ۸ میلیون نفر از طرح بیمه سلامت بهره‌مند می‌شوند

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – مهدی رضایی گفت: با کمک وزارت کشور مناطقی به عنوان مناطق کم برخوردار معرفی شدند. در استان تهران ۲۴۳ منطقه کم برخوردار یا حاشیه نشین وجود دارند که از این خدمات و طرح محروم هستند. خدمات و طرح‌های ارائه شده، متنوع بوده اند که یکی از این بسته ها، بسته سلامت است.

سازمان بیمه سلامت قرار است در این طرح سه هدف عمده را پیگیری کند که در گام اول، افرادی که در مناطق محروم و حاشیه نشین فاقد بیمه هستند را به کمک هلال احمر و مراکز بهداشتی شناسایی کرده و در گام دوم آن‌ها را تحت پوشش بیمه سلامت قرار دهد. در گام سوم افرادی که زیر نظر این پوشش هستند، به پزشکان خانواده معرفی می شوند تا بتوانند مراقبت‌های بهداشتی و درمانی را در محل زندگی خودشان دریافت کنند.

تفاهم نامه‌ای که با وزارت کشور برای این طرح به امضا رسیده از دی آغاز شده و این طرح به کل کشور ابلاغ شده است. از شروع این طرح در برخی مناطق بیش از ۲۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته اند. باتوجه به در دست نبودن آمار بین ۶ تا ۸ میلیون نفر به صورت رایگان در این طرح پوشش داده خواهند شد.

شناسایی این افراد به صورتی خواهد بود که سازمان هلال احمر با تشکیل گرو‌های چند نفره در شهر و در مناطق کم برخوردار این افراد را به سازمان بیمه سلامت معرفی خواهد کرد.

همه افراد یک خانواده که در مناطق کم برخوردار و حاشیه نشین زندگی می کنند با داشتن کارت ملی که هویت آن‌ها را مشخص می کند، زیر نظر این طرح قرار خواهند گرفت.

برای اتباع خارجی هم تمهیداتی اندیشیده شده است که اگر دارای کد مجاز ۱۳ رقمی (کد فراگیر فیدا) هستند، با شرایط دیگر زیر نظر طرح بیمه سلامت قرار خواهند گرفت.

از جمعیت ۶ الی ۸ میلیون نفری که زیر نظر این سازمان قرار خواهند گرفت، حدود ۸۰۰ نفر از اتباع خارجی دارای مجوز اقامت هستند.

او گفت: افرادی که بخواهند به صورت خود اظهاری در این پوشش قرار بگیرند، می‌توانند به صورت حضوری و غیر حضوری عضو شوند. بیمه سلامت رایگان تمامی خدمات پایه را به این شهروندان ارائه می‌دهد و در هیچ جایی برای آن‌ها محدودیتی نخواهد داشت.

بیشترین میزان پراکندگی اقشار حاشیه نشین در استان تهران با تعداد ۲۴۳ منطقه است که ۱۰ درصد را شامل می‌شود. حدود ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر پوشش بیمه سلامت هستند.

۶ تا ۸ میلیون نفر از طرح بیمه سلامت بهره‌مند می‌شوند