فهرست ۱۱۹ قلم داروی پر مصرف بدون نسخه که بیمه شده اند

باشگاه خبرنگاران جوان :
«دارویاری» طرحی است که از ۲۳ تیر در کشور اجرایی شده است و در آن با اصلاح سیاست‌های ارزی و انتقال ارز دارو به بیمه‌ها، در واقع یارانه دارو به بیمار می‌رسد. در نتیجه قیمت دارو با نسخه پزشک، هیچ‌گونه افزایشی برای بیمار نخواهد داشت؛ به طوری که قیمت‌ها ثابت و مانند قبل بوده و با توجه به افزایش پوشش بیمه‌ای، در برخی موارد برای بیمار کاهش قیمت نیز خواهند داشت.
در قالب اجرای این طرح، ۳۶۶ قلم از دارو‌های پرمصرف مورد استفاده بیماران مزمن تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند و بنابراین افزایش قیمت این دارو‌ها در تغییر سیاست ارزی توسط سازمان‌های بیمه‌گر پوشش داده می‌شود و بیماران افزایش پرداختی را بابت این دارو‌ها ندارند.
با اجرای طرح دارویاری دارو‌های بدون نسخه (OTC) نیز هیچ گونه تغییر قیمتی ندارند و حتی ۱۱۹ قلم از این دارو‌ها مشمول پوشش بیمه‌ای شده اند و در صورت ارائه نسخه پزشک، برای بیمار کاهش قیمت نیز خواهند داشت.
بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، شش گروه دارویی که این ۱۱۹ قلم داروی بدون نسخه را در برمی‌گیرند، به این شرح هستند:
دارو‌های سرماخوردگی:_ کلیه دارو‌های سرماخوردگی شامل قرص، کپسول، پودر و شربت
دارو‌های گوارشی:_ آلومینیوم هیدروکساید سوسپانسیون خوراکی_ دایجستیو قرص انتریک گوتد خوراکی ۴۰_ سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده) قرص جویدنی و قطره خوراکی ۴۰_ لوپرامید هیدروکلراید محلول خوراکی۱_ سوگرالفیت قرص خوراکی ۵۰۰لوپرامید هیدروکلراید قرص خوراکی۲_ منیزیم هیدروکساید سوسپانسیون خوراکی ۸_ دیمن هیدرینات قرص خوراکی ۵۰
فرآورده‌های پوستی_ سوختگی پماد موضعی ۳۰ درصد و ۵۰ درصد ۳۰ گرم_ کالامین کرم موضعی ۸درصد ۳۰ گرم_ دکسپانتنول کرم موضعی ۵ درصد ۳۰ گرم_ زینک اکساید پماد موضعی ۲۵ درصد ۳۰ گرم_ کالامین لوسیون موضعی ۸ درصد ۶۰ میلی لیتر
دارو‌های ملین و ضد احتقان_ فنیل افرین هیدروکلراید محلول، قطره از راه بینی ۰.۵ و ۰.۲۵_ آنتی هستامین دکونژستانت (۲) قرص خوراکی ۴_بیزاکودیل شیاف مقعدی ۱۰ و ۵_ بیزاکودیل قرص انتریک کوتد خوراکی ۵_ گلیسیرین شیاف مقعدی ۱ و ۲
دارو‌های ضد سرفه_ برم هگزین هیدروکلراید محلول خوراکی ۴ و ۸_ دکسترومتورفان هیدروبروماید محلول، قطره ۴_ کایافنزین شربت خوراکی ۱۰۰_ دکسترومتورفان هیدروبروماید شربت خوراکی ۱۵_ دکسترومتورفان هیدروبروماید قرص خوراکی ۱۵_ اکسپکتورانت شربت خوراکی ۱۰۰_ برم هگزین هیدروکلراید محلول خوراکی ۴_ گایافنزین شربت خوراکی ۱۰۰_ دیفن هیدرامین هیدروکلراید محلول خوراکی ۱۲.۵
سایر دارو‌ها_ دارو‌های آ. اس. آ و پویدون آیدان در اشکال مختلف_ اشک مصنوعی، زغال فعال، پماد چشمی سدیم کلراید_ محلول سدیم کلراید، لیدوکائین هیدروکلراید
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

فهرست ۱۱۹ قلم داروی پر مصرف بدون نسخه که بیمه شده اند