تولید کنندگان ماده اولیه دارویی حامی طرح ملی دارویار

باشگاه خبرنگاران جوان :
محمدرضا موسوی، عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی گفت: طرح دارویار طرح ملی بوده و امیدواریم در ادامه روند اجرا هم موفقیت آمیز باشد.
عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی با اشاره به نقش زنجیره تامین دارو در پیشبرد طرح ملی دارویار تاکید کرد: صنعت تولید ماده اولیه دارو در کنار سایر بخش‌ها برای اجرا و پیشبرد طرح دارویار وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و صنعت داروسازی را همراهی خواهد کرد.
موسوی ادامه داد: حوزه ماده اولیه دارویی از بخش‌های پایه‌ای طرح ملی دارویار است و هر چه قدر ما بتوانیم مواد اولیه را با قیمت مناسب‌تر و با کیفیت بهتری در اختیار تولیدکنندگان دارو قرار دهیم؛ به همان میزان شرکت‌های تولید کننده دارو می‌توانند دارو‌های با کیفیت‌تر را در زمان و میزان مناسب تولید کنند و در اختیار شرکت‌های پخش قرار دهند تا داروی با کیفیت به میزان نیاز کشور در اختیار داروخانه‌های سرپایی و بیمارستانی قرار بگیرد و دسترسی بیماران به دارو بهبود پیدا کند.
موسوی بیان کرد: ۷۰ درصد ماده موثره دارویی در داخل کشور تولید می‌شود و صرفه جویی وسیع و بزرگی داریم. امیدواریم به عنوان صنعت تولید ماده اولیه، بتوانیم در کنار مجریان طرح دارویار کمک کننده باشیم؛ زیرا همراهی اجزای صنعت داروسازی و زنجیره تامین دارو در اجرای این طرح ملی اهمیت ویژه‌ای دارد. باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

تولید کنندگان ماده اولیه دارویی حامی طرح ملی دارویار