زلزله کوچک، الزاما به معنی بروز زلزله بزرگ نیست

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – زارع گفت: همواره زلزله‌های کوچک بخشی از استرس جمع شده در پهنه گسل‌ها را رها می‌کنند. الزاما زلزله‌های کوچک به معنای احتمال وقوع زلزله‌های بزرگ بعدی نیستند. حتی در خصوص زمان رخداد زلزله بعدی هم کسی نمی‌تواند اظهار نظر کند.

به گفته زارع وقتی زلزله‌های کوچک اتفاق می‌افتند، یک سری اقدامات احتیاطی لازم است تا از احتمال رخداد زلزله‌های بزرگ پیشگیری کند. در حال حاضر مطالعه‌های زیادی درباره زلزله‌های کوچک در حال انجام هستند و طبق نتایج گرفته شده، مشخص شد که یک خوشه لرزه زا روی گسل شمال تبریز شکل گرفته است.

کد ویدیو

زلزله کوچک، الزاما به معنی بروز زلزله بزرگ نیست