کرونا در ۱۲۰ شهرستان جولان می‌دهد

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – ۱۲۰ شهرستان در وضع قرمز کرونایی، ۱۶۷ شهرستان در وضع زرد، ۱۵۳ شهرستان در وضع نارنجی و ۸ شهرستان در وضع آبی قرار دارند.

اولین مورد ابتلا به امیکرون ۲۸ آذر در ایران شناسایی شد. در هفته گذشته  موارد ابتلای روزانه از ۱۶ هزار مورد به حدود ۳۷ هزار مورد رسیده است.

هشتم بهمن ۸ شهر قرمز داشتیم و در یک هفته تعداد شهر‌های قرمز به ۱۲۰ مورد رسیده است.

جدول رنگ بندی کرونایی شهرستان‌های کشور

وضع زرد: خطر متوسط
وضع نارنجی: پرخطر
وضع قرمز: خیلی پرخطر

کرونا در ۱۲۰ شهرستان جولان می‌دهد