آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیاری تخصصی

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – داوطلبان چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که در مرحله اصلی مجاز به انتخاب رشته محل بوده و در اعلام نتایج مرحله اصلی یا مرحله اول تکمیل ظرفیت مردود اعلام شده اند یا به هر دلیل موفق به انجام انتخاب رشته نشده اند؛ می‌توانند از فردا برای انتخاب رشته خود اقدام کنند.

بر این اساس ثبت نام و انتخاب رشته محل در مرحله دوم تکمیل ظرفیت چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی، از فردا (چهارشنبه) ۱۳ بهمن از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی آغاز می‌شود.

داوطلبان چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی تا هفته آینده، یعنی روز یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ فرصت دارند برای انتخاب رشته در این آزمون اقدام کنند.

https://boldder.ir/01/02/2022/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%b3/