جزئیات برگزاری دوره‌های مهارتی فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اعلام شد

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، فرزاد جهان بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی و سید محمد بطحائی معاون آموزش‌های عمومی و مهارتی این دانشگاه دستورالعمل « شیوه‌نامه اجرایی برگزاری دوره‌های مهارتی فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی» را به رؤسای استانی این دانشگاه ابلاغ کردند.

در این دستورالعمل آمده است: شیوه‌نامه اجرایی برگزاری دوره‌های مهارتی فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در راستای اهداف سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی و براساس راه کنش‌های بسته کاری ارتقاء کیفیت و کارآمدی دوره‌های تحصیلی و راه کنش‌های بسته کاری ارتقاء تربیت اخلاقی، فرهنگی و هویتی و با توجه به تفاهم‌نامه بین معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و معاونت آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه ابلاغ می شود.

در «شیوه‌نامه اجرایی برگزاری دوره‌های مهارتی فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی» آمده است: معاونت فرهنگی و دانشجویی و معاونت آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه در نظر دارد، در راستای اجرای طرح پویش برای تبدیل دانشگاه به دانشگاهی کارآفرین و حرکت در مسیر اشتغال دانشجویان همزمان  با تحصیل و همچنین تقویت توانمندی و کاروزی دانشجویان در ارتباط با صنعت و گسترش آموزش‌های مهارتی بسترساز اشتغال با تأکید بر یادگیری مشارکتی، دوره‌های آموزشی، مهارتی ویژه دانشجویان با شعار «هر دانشجو یک تخصص، یک مهارت» برگزار می‌کند.

هدف از برگزاری این دوره‌ها تحقق شعار اصلی «هر دانشجو یک تخصص، یک مهارت» به منظور افزایش توانمندی مهارتی، شغلی و هنری دانشجویان، استعداد سنجی و استعدادیابی مربیان جوان دانشجو و ارتقاء توان مهارتی آنان، رشد و ارتقاء مهارت و مهارت آموزی، راه اندازی شبکه سراسری کسب و کار دانشجویی، بسترسازی خوداشتغالی دانشجویان است.

براساس بندهای این شیوه‌نامه لازم است اطلاع رسانی به تمام دانشجویان از طرق مختلف، ثبت‌نام از دانشجویان در دوره‌های پیشنهادی، مشخص کردن زمان و مکان برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌ها در واحدهای دانشگاهی برگزار شود.

براساس بندهای این شیوه‌نامه، پس از برگزاری دوره‌های مهارتی و پس از اعلام ارزشیابی شرکت کنندگان توسط مدرس کارگاه، برای شرکت کنندگان واجد شرایط گواهی‌نامه دوره صادر خواهد شد. 

«شیوه‌نامه اجرایی برگزاری دوره‌های مهارتی فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی» که به تفصیل در اختیار واحدهای دانشگاهی قرار گرفته، شامل مواردی از جمله تعاریف و اختصارات، دامنه کاربرد، ترکیب کارگروه مهارتی، فرهنگی و دانشجویی در واحدهای دانشگاهی، وظایف کارگروه مهارتی، فرهنگی و دانشجویی واحدهای دانشگاهی، شرح اقدامات، ارزشیابی از دوره‌ها و شرکت کنندگان، صدور گواهی‌نامه، برنامه‌ریزی و تصویب دوره آموزشی، شرایط مدرسان یا مربیان، اجرای طرح پویش، گزارش برگزاری کارگاه، آموزش مجازی، نظارت بر حسن اجرای کارگاه‌های آموزشی است.


جزئیات برگزاری دوره‌های مهارتی فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اعلام شد