بدهی دولت دوازدهم به صندوق ذخیره فرهنگیان/ واریز 2 هزار میلیارد تومان از جیب فرهنگیان به صندوق ذخیره

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرنگار تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس، موسی بیات سرپرست دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص بررسی ارزیابی عملکرد ماده ۸۵ قانون ششم توسعه کشور، اظهار کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۱۳۷۴ بر اساس تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم با هدف ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان تأسیس شد.

وی ادامه داد: مقرر شد تا پنج درصد از حقوق و مزایای فرهنگیان کسر شده و به حساب این صندوق واریز شود و دولت مکلف شد معادل همین مقدار را به عنوان کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان به حساب این صندوق واریز کند.

بیات با بیان اینکه این اقدام در برنامه‌های دوم، سوم، چهارم و ششم وجود داشته است، افزود: بر اساس ماده ۸۵ قانون ششم توسعه، مجلس دولت را مکلف کرده است که ما به‌ازای واریزی فرهنگیان را به حساب صندوق واریز کند. 

* بین سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ مبلغ دو هزار میلیارد تومان به حساب صندوق واریز شده است

سرپرست دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس درباره واریزی فرهنگیان به صندوق ذخیره فرهنگیان، اظهار کرد: بین سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ از ۷۵۰ هزار عضو فرهنگی صندوق ذخیره فرهنگیان، دو هزار میلیارد تومان مجموعا به حساب صندوق واریز شده است. بر اساس ماده ۸۵، قانوناً باید دولت هم معادل همین مقدار را به حساب صندوق پرداخت می‌کرده است.

وی از بررسی بودجه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ جهت تعیین میزان واریزی سالانه دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و بیان کرد: بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، متاسفانه دولت در طول سال های ذکر شده برای واریز سهم خود به صندوق، در بودجه سنواتی عددی در نظر نگرفته است و در حقیقت شاهد انحراف در قانون بودجه‌های سالیانه هستیم.

بیات افزود: در سال جاری واریزی فرهنگیان حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان باید باشد و معادل همین مقدار نیز باید در بودجه‌های سنواتی پیش بینی می کردیم اما اساسا چنین رویکردی در بودجه وجود ندارد.

سرپرست دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به واریز نشدن حجم زیادی از پرداختی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان، عنوان کرد: متاسفانه وقتی عملکرد دولت برای واریز به صندوق ذخیره فرهنگیان را مشاهده می‌کنیم، دولت فقط 18 درصد از دو هزار میلیارد تومانی که باید پرداخت می‌کرد را به صندوق واریز کرده است. در حقیقت دولت حدود 82 درصد عدم تحقق در پرداخت به حساب صندوق داشته است.


بدهی دولت دوازدهم به صندوق ذخیره فرهنگیان/ واریز 2 هزار میلیارد تومان از جیب فرهنگیان به صندوق ذخیره