آئین نامه مدیریت دانشگاه‌ها بازنگری می‌شود

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، جلسه ۳۶۵ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به ریاست محمد علی زلفی گل؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به منظور بررسی آئین نامه هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

زلفی گل، رئیس شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در این جلسه گفت: پیشنهادهایی را به مرور در دستور کار این شورا برای بازبینی قرار خواهیم داد که یکی از مهم‌ترین این موارد آئین نامه مدیریت دانشگاه‌ها است. آئین نامه مدیریت دانشگاه‌ها به دلیل قدیمی بودن و عدم هماهنگی با اتفاقات زمانه ناگزیر به بازنگری است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در آئین نامه حاضر، بحث پارک‌های علم و فناوری و شیوه ارتباط آنها با دانشگاه‌ها و بحث‌های اجرایی آن واضح نیست. رؤسای پارک‌های علم و فناوری با دانشگاه‌های وزارت علوم هیچ ارتباطی ندارند و برعکس این موضوع هم صادق است و باید این ارتباط دو سویه شکل بگیرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: هر کسی که در محیط دانشگاه با دانشجو سر و کار دارد، باید آگاهانه رفتار کند چون نحوه برخورد و تعامل آن در آموزش دانشجویان مؤثر است؛ بنابراین ضرورت دارد تا مباحث مختلف دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را بازنگری کنیم.

وی به بازنگری کلیدی آئین نامه هیئت‌های امنا اشاره کرد و گفت: هیچ شاخصی برای انتخاب افراد در جایگاه هیئت امنایی دانشگاه‌ها وجود ندارد و مهم‌ترین شاخص آن بعد سیاسی فرد است. ما در قبال آیندگان مسئولیم و باید شاخص برای اعضای هیئت امنای دانشگاه‌ها مشخص کنیم.

زلفی گل افزود: بنابراین سال‌ها بعد افراد دیگری در جایگاه وزارت علوم قرار می‌گیرند و باید در این فرصت در راستای ساختار سازی و بهینه کردن و بالا بردن استقلال دانشگاه‌ها قدم برداریم. سوال اصلی این است که افراد عضو هیئت امنا باید چه شاخص حداقلی داشته باشند؟ نیز وظیفه اعضای هیئت امنا چیست؟

زلفی گل تصریح کرد: با جمع بندی مباحث این موضوعات را به مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم ارائه خواهیم داد تا مطالعات تطبیقی ملی و فراملی پشتوانه بروز رسانی آئین نامه هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی قرار بگیرد و در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با توجه به سخنان اعضای شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، بیان کرد: بازنگری در وظایف هیئت امنا به نظر جای کار دارد. درواقع هر مصوبه‌ای که بار مالی داشته باشد، هیئت امنای دانشگاه‌ها باید تصویب کنند که این مورد جزو وظایف آن است. آنچه مسلم است برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌ها را هیئت امنای دانشگاه‌ها باید تصویب کنند چون اصل برنامه دارای بار مالی است.

بر این اساس مقرر شد مطالعات تطبیقی ضمیمه بحث بازنگری آئین نامه هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی قرار گیرد و با پیگیری‌های مداوم، کارشناسی بهینه‌ای با رویکرد تحولی برای بازنگری آئین نامه هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی برای چهل ساله دوم انقلاب انجام شود.


آئین نامه مدیریت دانشگاه‌ها بازنگری می‌شود