جزئیات تعطیلی مدارس آذربایجان‌شرقی در دوم بهمن

خبرگزاری فارس :

 

محمد صبوری مدیر روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: به‌دنبال بارش برف و برودت هوا  آموزش‌های حضوری  روز شنبه دوم بهمن ۱۴۰۰ در مناطق زیر تعطیل و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری می‌شود.

نواحی پنجگانه تبریز  و تسوج

همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

ورزقان

همه مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر مدارس استثنائی و پیش دبستانی تعطیل و سایر دوره های تحصیلی با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

خاروانا  و صوفیان

همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح و بعد ظهر تعطیل خواهد بود.

آموزشها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری می‌شود.

 امتحانات داخلی لغو و به روزهای آتی موکول می‌شود.

کلیبر

همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح و بعد ظهر تعطیل خواهد بود.

خداآفرین

مدارش استثنائی،  پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

آموزشها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد.

 امتحانات داخلی لغو و به روزهای آتی موکول می‌شود.

جلفا

همه مدارس شهری و روستایی بخش سیه‌رود شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل و در شهر جلفا تمام مدارس شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

عشایر کلیبر و خداآفرین

همه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح و بعد ظهر تعطیل خواهد بود.

آموزش‌ها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد.

امتحانات داخلی لغو و به روزهای آتی موکول می‌شود.

نظرکهریزی

همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

هوراند

همه مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر مدارس استثنائی و پیش دبستانی تعطیل و سایر دوره های تحصیلی با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

مرند

مدارس استثنائی،پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل و مدارس دوره دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

شبستر

مدارس استثنائی،پیش دبستانی، ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.


جزئیات تعطیلی مدارس آذربایجان‌شرقی در دوم بهمن