فراکسیون صدر جلسه انتخاب رئیس جمهور عراق را تحریم کرد

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه شفق نیوز، حسن العذاری، رئیس فراکسیون صدر در پارلمان در کنفرانس مطبوعاتی گفت: به دستور مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق مذاکرات با فراکسیون‌های سیاسی درباره تشکیل دولت آتی تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در می‌آید.

وی گفت: اعضای فراکسیون صدر به جز حاکم الزاملی، معاون اول رئیس پارلمان نباید در جلسه انتخاب رئیس جمهور در پارلمان حاضر شوند.

فراکسیون صدر جلسه انتخاب رئیس جمهور عراق را تحریم کرد