طرح «درج قیمت تولیدکننده روی کالا» با قوت ‌اجرا می‌شود

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد صادق مفتح در گفت‌وگویی در شبکه خبر اظهار داشت: مقرر شده است برای هماهنگی بین خرده فروش‌ها، عمده فروش‌ها، تولیدکنندگان و شبکه توزیع درباره طرح درج قیمت تولید کننده بر روی کالا بازنگری صورت گیرد. 

وی با تاکید بر اینکه طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا لغو نشده است، افزود: مسائل مطرح شده در رابطه با لغو درج قیمت تولید کننده روی کالا فضا‌سازی است. 

قائم مقام وزیر صمت بیان داشت: اجرای طرح مذکور با قدرت ادامه دارد اما در رابطه با این طرح نقطه نظرات مختلفی وجود دارد و کارشناسان باید نظرات خود را برای بهبود هر چه بهتر اجرا شدن آن ارائه کنند.

وی تأکید کرد: در این راستا ‌مقرر شده است جلسات کارشناسی در مورد این طرح ادامه یابد و پیشنهاداتی در رابطه باب بهبود اجرای این پروژه شناسایی و عملیاتی شود. 

 


طرح «درج قیمت تولیدکننده روی کالا» با قوت ‌اجرا می‌شود