وضعیت اقتصادی مردم سال آینده بهبود پیدا می‌کند

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه، سید مسعود میرکاظمی در حاشیه مراسم غرس دو اصل نهال مثمر، همزمان با گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری با اشاره به اهمیت درختکاری گفت: این مناسبت نشان دهنده اهمیت حوزه محیط زیست و منابع طبیعی در سابقه ایرانی و اسلامی کشور ما است و حفاظت از محیط زیست به عنوان اصل اساسی در زمینه پیشرفت پایدار کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به انتخاب دو اصل نهال مثمر برای غرس گفت: درخت، هوای پاک و زمین سبز برای حیات انسان ضروری است بنابراین برای شکرانه نعمات خداوند، اگر درختی داریم آن را حفظ کنیم و اگر نداریم، درختی بکاریم، به ویژه درختان مثمر که دیگران بتوانند از آن بهره ببرند.

وی با بیان اینکه روز درختکاری، جامعه را ترغیب می‌کند تا به کاشت درخت اهمیت دهد به شعر ملک الشعرای بهار اشاره کرد و گفت: «دیگران کاشتند ما خوردیم ما بکاریم و دیگران بخورند.»

میرکاظمی همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی در سال آینده گفت: سال ۱۴۰۱ از لحاظ اقتصادی سال بهتری خواهد بود و با برنامه ریزی که انجام شده ثبات اقتصادی بهتری حاکم خواهد شد و منابع و مصارف واقعی تر پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی و سطح درآمد خانوار بهبود پیدا خواهد کرد، تصریح کرد: کنترل تورم؛ ایجاد رشد اقتصادی متوازن و بهبود معیشت مردم برنامه هایی است که در دولت سیزدهم دنبال می‌شود و مردم سال آینده بخشی از آثار آن را خواهند دید.


وضعیت اقتصادی مردم سال آینده بهبود پیدا می‌کند