انتصاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران

خبرگزاری تسنیم :

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید رضا فاطمی امین طی حکمی سیدرضاعلیخانی را به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران منصوب کرد.

در حکم وزیر صنعت خطاب به علیخانی، آمده است، به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت رئیس هییت مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران منصوب می‌شوید.

پیش از این سید عبداله سجادی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران بوده است.

وزارت صنعت , صادرات ,

انتصاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران